Radiumhospitalet er Nord-Europas største kreftsenter og åpnet i 1932 takket være det norske folks innsatsvilje og giverglede i kam-pen mot kreft. En rekke senere innsamlings-aksjoner har bidratt til at sykehuset flere ganger er blitt utvidet og modernisert.

Radiumhospitalets hovedoppgaver er kreft-behandling og -omsorg, forskning og rehabilitering og har over 10000 sykehusopphold og 25000 polikliniske konsultasjoner hvert år